Besök

Enkla och effektiva besök på byggarbetsplats.

Besök

Med tilläggsprodukten Besök görs besöken på byggarbetsplatsen enkelt och
effektivt med smartphone, surfplatta eller bärbar dator. Planera och utför besöket,
sök fram relevanta underlag och skapa protokollet på plats. Öka protokollets
kvalitet med checklistor och effektiv fotodokumentation. Besök används med EDP
Vision Bygg.

Nya funktioner tas fram kontinuerligt och produkten utvecklas i samarbete med
våra kunder för att möta era nuvarande och kommande behov.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se