Arkivkoppling C-archive

Generellt om Arkivkoppling

Våra olika tilläggsprodukter inom Arkivkoppling kopplar ihop EDP Vision med olika arkiv för löpande arkivering av handlingar i avslutande ärenden. 

För att möta behovet av en digital arbetsprocess finns kopplingar mot digitala arkivlösningar. Med denna integrationslösningen går ärenden och handlingar från registrering till arkivering i ett enda flöde. På så sätt läggs tiden på att handlägga ärenden, inte dokument.  

Arkivering kan ske på två sätt, dels genom att ett ärende arkiveras separat eller att en mängd ärenden arkiveras samtidigt. Med EDP Vision filterfunktion går det enkelt att söka fram ärenden i enlighet med den dokumentplan som råder. Efter en första inställning transformeras arkiveringen från en tidsödande utrensning till en tvåstegsprocess – filtrera och arkivera.  

Vi använder Riksarkivets specifikation FGS för ärendehantering (Dnr RA 13-4767123 version 1.0) Saknar du en koppling till annat arkiveringsverktyg? Kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet! 

Arkivkopling C-archive

C-Archive är Comprimas verktyg för effektiv digital arkivering. Här arkiveras all information på ett ställe och det blir snabbt och enkelt att återsöka rätt material. C-Archive är ett konfigurerbart och lättanvänt digitalt arkivsystem som minimerar konsultinsatserna och som går att anpassas efter egna behov. Med tilläggsprodukten Arkivkoppling C-archive kopplas C-Archive ihop med EDP Vision för att löpande arkivera avslutade handlingar. Arkivering sker direkt mot C-Archives API och kan kombineras med automatisk borttagning av arkiverade filer från EDP Vision. Utöver C-Archives redan användarvänliga sökfunktion går det även att integrera arkivsökande i EDP Vision. På så sätt har användaren tillgång till såväl arkiverade som aktiva handlingar från ett och samma ställe. 

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.