Arkiv koppling

Kopplar ihop EDP Vision med Comprima C-Archive och Ida Infront iipax archive för löpande arkivering
av handlingar i avslutade ärenden

Arkiv koppling

För att möta behovet av en digital arbetsprocess finns kopplingar mot Comprima
C-Archive och Ida Infront iipax archive, två kraftfulla verktyg för att hantera digitala
arkivlösningar. Med denna integrationslösningen går ärenden och handlingar från
registrering till arkivering i ett enda flöde. På så sätt läggs tiden på att handlägga
ärenden, inte dokument.

Arkivering kan ske på två sätt, dels genom att ett ärende arkiveras separat eller att en mängd ärenden arkiveras samtidigt. Med EDP Vision filterfunktion går det enkelt att söka fram ärenden i enlighet med den dokumentplan som råder. Efter en första inställning transformeras arkiveringen från en tidsödande utrensning till en tvåstegsprocess
– filtrera och arkivera.

EDP använder Riksarkivets specifikation FGS för ärendehantering (Dnr RA 13-4767123 version 1.0) Saknar du en koppling till annat arkiveringsverktyg? Kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet!

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se