Arkiv koppling

Kopplar ihop EDP Vision med Comprima C-Archive och Ida Infront iipax archive för löpande arkivering av handlingar i avslutade ärenden.

För att möta behovet av en digital arbetsprocess finns kopplingar mot Comprima C-Archive och Ida Infront iipax archive, två kraftfulla verktyg för att hantera digitala arkivlösningar. Med denna integrationslösningen går ärenden och handlingar från registrering till arkivering i ett enda flöde. På så sätt läggs tiden på att handlägga ärenden, inte dokument.

Arkivering kan ske på två sätt, dels genom att ett ärende arkiveras separat eller att en mängd ärenden arkiveras samtidigt. Med EDP Vision filterfunktion går det enkelt att söka fram ärenden i enlighet med den dokumentplan som råder. Efter en första inställning transformeras arkiveringen från en tidsödande utrensning till en tvåstegsprocess – filtrera och arkivera.

Vi använder Riksarkivets specifikation FGS för ärendehantering (Dnr RA 13-4767123 version 1.0) Saknar du en koppling till annat arkiveringsverktyg? Kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet!

Arkivkoppling C-Archive
C-Archive är Comprimas verktyg för effektiv digital arkivering. Här arkiveras all information på ett ställe och det blir snabbt och enkelt att återsöka rätt material. C-Archive är ett konfigurerbart och lättanvänt digitalt arkivsystem som minimerar konsultinsatserna och som går att anpassas efter egna behov. Med koplingen Arkivkoppling C-Archive
kopplas C-Archive ihop med EDP Vision för att löpande arkivera avslutade handlingar. Utöver C-Archives redan användarvänliga sökfunktion går det även att integrera arkivsökande i EDP Vision. På så sätt har användaren tillgång till såväl arkiverade som aktiva handlingar från ett och samma ställe.

Arkivkoppling iipax archive
iipax archive är Ida Infronts verktyg för effektiv digital arkivering. Här arkiveras all information på ett ställe och det blir snabbt och enkelt att återsöka rätt material. Med kopplingen Arkivkoppling iipax archive går det att koppla ihop iipax archive med EDP Vision för att löpande arkivera avslutade handlingar. Efter arkiveringen får EDP Vision tillbaka ett kvitto som systemet behandlar och användaren kan följa vad som är arkiverat från EDP Vision. Utöver iipax archives redan användarvänliga sökfunktion är arkivsökandet integrerat i EDP Vision. På så sätt har användaren tillgång till såväl arkiverade som aktiva handlingar från ett och samma ställe.

Arkiveringen till iipax archive sker via FGS-uttag. Vid arkiveringstillfället skapar EDP Vision ett FGS-uttag som läses in iipax archive. När inläsningen i iipax archive är klar, skapas en kvittofil som läses in i EDP Vision för att ärendena, händelserna och filerna i EDP Vision ska bli markerade som arkiverade.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales@edp.se eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.