Ärendeuttag enligt FGS

Ärendeuttag enligt FGS

Funktionen Ärendeuttag enligt FGS är en tilläggsprodukt för EDP Vision som gör det möjligt att exportera ut information om ärenden och dess händelser och filer.

Det går att filtrera fram precis vilka ärenden som helst och skapa ett uttag för dessa. Uttagen kan användas för att läsa in ärenden i andra system.

Funktionen är inte tänkt att användas som en arkivkoppling och har därmed ingen funktionalitet för att återläsa kvitton på vad som arkiverats. 

Paketen byggs enligt Riksarkivets specifikation FGS för ärendehantering (Dnr RA 13-4767123 version 1.0) med möjlighet att göra inställningar för vilka egendefinierade fält utöver standardfält som ska tas med i uttaget.  

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.