Ärendekoppling

Enkel- eller dubbelriktad överföring mellan EDP Vision Miljö/Bygg och ett centralt ärendesystem

EDP Vision Miljö/Bygg och ett centralt ärendehanteringssystem kan med tilläggsprodukten Ärendekoppling samverka med varandra genom både enkel- eller dubbelriktad överföring av information och filer. Detta frigör tid och administration för hela kommunen.

Med enkelriktad koppling ändras informationen som läggs till eller tas bort i EDP Vision, även i det centrala systemet. Kopplingen hanterar inte förändringar åt andra hållet, det vill säga från det centrala systemet till EDP Vision.
Exempel: När kommunen väljer att publicera sina offentliga handlingar genom ett för alla förvaltningar gemensamt/centralt system, så kan EDP Vision med automatik kopiera över alla berörda ärenden med handlingar.

Med dubbelriktad koppling kopieras information åt båda hållen och filer synkroniseras på två platser. Varje gång man lägger till eller ändrar information på någon av platserna utförs samma ändring i det andra systemet. Exempel: Väljer kommunen att hantera administrationen av nämnder i ett annat system än EDP Vision kan de handlingar som berörs av detta finnas i både EDP Vision och i det andra ärendehanteringssystemet.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på sales-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.