Ärendekoppling

Detta är en tilläggsprodukt för EDP Vision Bygg och EDP ByggReda.

Integrera EDP Vision

Med Ärendekoppling integreras EDP Vision med kommunens övergripande ärendehanteringssystem. Genom detta utesluts dubbelregistrering och relevant information överförs automatiskt.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se