EDP Future Allmändebitering

All kommunal debitering i ett och samma system!

All debitering i ett system

Med EDP Future Allmändebitering utförs all kommunal debitering i ett och samma system. Systemet har all funktionalitet som behövs för inläsning av olika debiteringsunderlag, såsom barn- och äldreomsorg, fritid, musikskola med flera. Här får du snabbt en överblick av kunden, reskontran, enkel inläsning från försystem, statistik med mera. Genom systemet effektiviseras hanteringen och den goda översikten gör att allt debiteringsarbete blir enklare och mer överskådligt då reskontran ligger i ett debiteringssystem.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales-se@vertigis.com.

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

Huvudfunktioner

 • Inläsning av filer från försystem
 • Inläsning  från Excel
 • Koppling till Fakturainfarten med kontrollfunktioner
 • Fri faktura
 • Inställningar per fakturagrupp (styr t.ex. fakturanummer, kravhantering, bokföring)

Grundfunktioner

 • Kunddialog
 • Anläggning
 • Tjänst
 • Händelse
 • Reskontra
 • Faktura
 • Order
 • Bevakning
 • Historik
 • Dokument
 • Sökresultat
 • Betalningsrutiner
 • Ägarbyte
 • Bokföring
 • Statistik
 • Systemrutiner
 • Behörigheter
 • SQL-frågor

Huvudfunktioner

 • Inläsning av filer från försystem
 • Inläsning från Excel
 • Koppling till Fakturainfarten med kontrollfunktioner
 • Fri faktura
 • Inställningar per fakturagrupp (styr t.ex. fakturanummer, kravhantering, bokföring)

EDP Future

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.

EDP Future

EDP Future är en serie program som tillsammans kan bilda ett heltäckande verksamhetssystem för all debitering framförallt inom kommunal verksamhet men även för viss entreprenörsverksamhet. Programmen byggs på en basmodul som hanterar alla grundfunktioner i systemet. Den kompletteras med ett eller flera program för de verksamheter som ska hanteras. Det är därför enkelt att utöka med fler verksamheter och områden, allt eftersom behoven förändras.