AD-integration

AD-integration för EDP Vision

Tilläggsprodukten AD-integration synkroniserar information om användare i en organisations Active Directory till användar- och handläggarregistret i EDP Vision. Användarens uppgifter behöver inte längre registreras manuellt i EDP Vision, utan överförs automatiskt från Active Directory och med samma inloggningsnamn och lösenord som användaren har för att logga in på sin dator.

När befintliga uppgifter ändras i Active Directory, till exempel vid byte av efternamn, uppdateras detta vid nästa inloggning i EDP Vision. Det går även att använda befintliga grupper i Active Directory för att skapa samma behörighetsgrupper i EDP Vision.

Active Directory är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika IT-resurser inom en organisation som till exempel datorer, skrivare och användare.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på info-se@vertigis.com eller 046-23 45 50.

Söker du ett produktblad? Högerklicka och välj ”Skriv ut”.