AD-integration

Synkroniserar användarinformation i Active Directory
till användar- och handläggarregistret i EDP Vision.

AD-integration för EDP Vision

Debitera, skapa fakturaunderlag, tidredovisa och rapportera till centrala myndigheter är några av funktionerna. EDP Vision Miljö ger en komplett ärendehantering
med snabb registrering och hög säkerhet!

AD-integration synkroniserar information om användare i en organisations
Active Directory till användar- och handläggarregistret i EDP Vision. Användarens
uppgifter behöver inte längre registreras manuellt i EDP Vision, utan överförs
automatiskt från Active Directory och med samma inloggningsnamn och lösenord
som användaren har för att logga in på sin dator.

När befintliga uppgifter ändras i Active Directory, till exempel vid byte av efternamn, uppdateras detta vid nästa inloggning i EDP Vision. Det går även att
använda befintliga grupper i Active Directory för att skapa samma behörighetsgrupper i EDP Vision.

Active Directory från Microsoft
Active Directory är en katalogtjänst från Microsoft som innehåller information
om olika IT-resurser inom en organisation som till exempel datorer, skrivare och
användare.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se