EDP Planeraren

Verksamhetssystem för dig som arbetar med detaljplaner!

Få en god helhetsöverblick

EDP Planeraren är ett användarvänligt och transparent verksamhetssystem som hanterar hela planprocessen och möter regeringens krav på en digital planprocess. Programmet hjälper dig i det dagliga, manuella detaljplanearbetet, ger utökad kontroll och bidrar bland annat till att planprocessen kan synkroniseras med kommunens nämndsammanträden på alla nivåer. Användaren ges en god helhetsöverblick och det är enkelt att hantera projekt och resurser. Det är också lätt att ta ut kvalitativ data och underlag för exempelvis politiska beslut, eller att göra kommunala jämförelser. 

Användning för alla

Förutom att vara ett effektivt verktyg för handläggare och planarkitekter, har även ledning, andra förvaltningar, administratörer, kundtjänst/reception och medborgare användning av information och funktionalitet i EDP Planeraren.

För mer information kontakta försäljningsavdelningen på  046-23 45 50 eller sales@edp.se

Användning för alla

Förutom att vara ett effektivt verktyg för handläggare och planarkitekter, har även ledning, andra förvaltningar, administratörer, kundtjänst/reception och medborgare användning av information och funktionalitet i EDP Planeraren.

 

Grundfunktioner

  • Tid- och Projektplanering
  • Personlig startsida
  • Rutinhantering
  • Nämndssamordning
  • Diarieföring
  • Ärendelogg
  • Tidsredovisning
  • Projektuppföljning
  • Statistik
  • Budgetplanering och uppföljning