Jobb & Karriär

EDP är ett stabilt företag som under alla år har expanderat. Följ oss gärna på LinkedIn för att vara först med ansökan när vi letar nya kollegor.
LinkedIn

En trygg anställning

Vi är det medelstora IT-företaget som har det lilla företagets dynamik med korta beslutsvägar och närhet mellan avdelningarna och medarbetarna oavsett roll i företaget. För oss är det viktigt med en trevlig stämning på vår arbetsplats, därför arbetar vi löpande med trivsel för personalen. Varje år genomför vi internkonferenser (ibland utomlands) och personalaktiviteter både på företags- och avdelningsnivå.
   

En trygg anställning

Vi är det medelstora IT-företaget som har det lilla företagets dynamik med korta beslutsvägar och närhet mellan avdelningarna och medarbetarna oavsett roll i företaget. För oss är det viktigt med en trevlig stämning på vår arbetsplats, därför arbetar vi löpande med trivsel för personalen. Varje år genomför vi internkonferenser (ibland utomlands) och personalaktiviteter både på företags- och avdelningsnivå.
   

Utvecklingsmetod

Vi utvecklar med agila metoder (Scrum) i team som är självstyrande både i enskilda uppgifter och som grupp (ofta parprogrammering). Utvecklingen sker i första hand med Visual Studio mot fleranvändarsystem i nätverk, webb/internet, mobila system, handdatorer och surfplattor/smartphones. Utvecklingsarbetet är varierande då produkterna utvecklas dels genom egenutveckling (lite större projekt), dels genom kundönskemål samt anpassningar och integrationer med egna och externa produkter.

Utvecklas med företaget

På EDP finns det möjlighet att utvecklas med företaget beroende på intresse. Här finns hela processen från marknadsföring/försäljning, systemering/utveckling/testning, installation och utbildning till konsulttjänster och support. Vi strävar efter att vara personliga, pålitliga och lösningsorienterade! Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder, både i det löpande arbetet och på våra kundkonferenser vilket bidrar till ett stimulerande arbete. 

Utvecklas med företaget

På EDP finns det möjlighet att utvecklas med företaget beroende på intresse. Här finns hela processen från marknadsföring/försäljning, systemering/utveckling/testning, installation och utbildning till konsulttjänster och support. Vi strävar efter att vara personliga, pålitliga och lösningsorienterade! Vi arbetar i nära samarbete med våra kunder, både i det löpande arbetet och på våra kundkonferenser vilket bidrar till ett stimulerande arbete. 

Hos oss får du

På EDP är det viktigt med balans mellan arbete och privatliv, eftersom vi värnar om att skapa förutsättningar för goda prestationer och hållbarhet i arbetslivet. De flesta av våra medarbetare har möjlighet att arbeta hemifrån delar av veckan och du får både friskvårdstid, flextid och arbetstidsförkortning utöver de vanliga friskvårdsförmånerna. Du får också en arbetsgivare som uppmuntrar till paus och återhämtning genom en väl inarbetad och uppskattad fikakultur!
Du kommer ta del av den stolthet vi känner för våra produkters nytta, de gör verkligen skillnad för både samhälle och medborgare.

Det är en trygg anställning i ett företag med solid grund och som har en ansvarsfull tillväxt där varje anställning är en långsiktig investering. Du får även kompetensutveckling, frihet under ansvar och bonus utifrån företagets resultat samt många andra generösa personalförmåner.

Bredda vår mångfald

EDP strävar efter att spegla samhället och vi ser medarbetarnas ålder som en resurs, yngre som äldre! Vi fokuserar på kompetenser och personlighet, och välkomnar sökanden som breddar vår mångfald. Med mångfald menar vi allt som gör en människa unik, som ger oss fler perspektiv och som tillför ett stort mervärde i företaget och till våra kunder.

Bredda vår mångfald

EDP strävar efter att spegla samhället och vi ser medarbetarnas ålder som en resurs, yngre som äldre! Vi fokuserar på kompetenser och personlighet, och välkomnar sökanden som breddar vår mångfald. Med mångfald menar vi allt som gör en människa unik, som ger oss fler perspektiv och som tillför ett stort mervärde i företaget och till våra kunder.

Spontanansökan

Vill du visa oss vilken fantastisk tillgång du skulle vara som kollega? Skicka då en spontanansökan så sparas den hos HR i väntan på rätt vakans!

Har du frågor om vår anställningsprocess?